KURZY

PILATES

Systém cvičení zameraný na aktivizáciu panvového dna a komplexnú pohybovú vyváženosť tela. Sám autor Joseph Pilates hovoril, že jeho cvičenia dokážu človeka fyzicky omladiť, ozdraviť a skvalitniť život.

Lektor: Mgr. art. Oľga Letenajová, ArtD. pedagóg VŠMU , odborníčka na tanečnú techniku M. Grahamovej a certifikovaný lektor metódy Pilates.

JOGA

Mnohými rokmi overený indický fyzicko-mentálny systém  zameraný na hľadanie a nachádzanie vnútorného pokoja v harmónii s fungujúcim telom.
Lektor: Valika Stasíková, joge oddaný človek, ktorá svoje poznatky získavala a overovala priamo v Indii.

Súčasný tanec pre každého

Lekcia vovedie účastníka do tajov pohybu, hudby a priestoru tak, aby spoznal svoje tanečné kreatívne vlohy a pod vedením lektorky ich rozvíjal. Objavte svoje skryté schopnosti tvorby!

Lektor: Mgr. art. Katarína Zagorski – pedagóg tanca, choreograf a interpretka súčasného tanca. Svoje poznatky s vedením lekcií contemporary dance s amatérskou verejnosťou i profesionálmi získala behom svojej 10 ročnej praxe v Írsku.

Klasický tanec

Základy klasického tanca alebo udržiavací tréning pre amatérskych tanečníkov

Lektor: Mgr. art. Tereza Roháčová, pedagóg klasického tanca na Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej

Cvičenie pre seniorov

lekcie sú postavené na metóde M. Feldenkriasa, kde sa nenásilnými cvičeniami aktivizujú dôležité  pohybové celky tela, kĺbové spojenia, chrbtica.

Lektor: Doc. Irena Pavlitová je významná osobnosť v tanečnej pedagogike a pohybovej výchove hercov.

Prípravné kurzy

Lekcie sú svojim obsahom zamerané pre záujemcov o štúdium na hudobno-dramatickom konzervatóriu, Katedre tanečnej tvorby, Katedre hereckej tvorby a bábkoherectva (VŠMU). Obsahujú hodiny klasického tanca, ľudového tanca, jazzového tanca, techniky J. Limóna či M. Grahamovej, pantomímy. Ako aj základy hudobnej teórie a dejín tanca. /Individuálne aj skupinové lekcie/.

PILATES

Systém cvičení zameraný na aktivizáciu panvového dna a komplexnú pohybovú vyváženosť tela. Sám autor Joseph Pilates hovoril, že jeho cvičenia dokážu človeka fyzicky omladiť, ozdraviť a skvalitniť život.

Lektor: Mgr. art. Oľga Letenajová, ArtD. pedagóg VŠMU , odborníčka na tanečnú techniku M. Grahamovej a certifikovaný lektor metódy Pilates.

JOGA

Mnohými rokmi overený indický fyzicko-mentálny systém  zameraný na hľadanie a nachádzanie vnútorného pokoja v harmónii s fungujúcim telom.
Lektor: Valika Stasíková, joge oddaný človek, ktorá svoje poznatky získavala a overovala priamo v Indii.

Súčasný tanec pre každého

Lekcia vovedie účastníka do tajov pohybu, hudby a priestoru tak, aby spoznal svoje tanečné kreatívne vlohy a pod vedením lektorky ich rozvíjal. Objavte svoje skryté schopnosti tvorby!

Lektor: Mgr. art. Katarína Zagorski – pedagóg tanca, choreograf a interpretka súčasného tanca. Svoje poznatky s vedením lekcií contemporary dance s amatérskou verejnosťou i profesionálmi získala behom svojej 10 ročnej praxe v Írsku.

Klasický tanec

Základy klasického tanca alebo udržiavací tréning pre amatérskych tanečníkov

Lektor: Mgr. art. Tereza Roháčová, pedagóg klasického tanca na Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej

Cvičenie pre seniorov

lekcie sú postavené na metóde M. Feldenkriasa, kde sa nenásilnými cvičeniami aktivizujú dôležité  pohybové celky tela, kĺbové spojenia, chrbtica.

Lektor: Doc. Irena Pavlitová je významná osobnosť v tanečnej pedagogike a pohybovej výchove hercov.

Prípravné kurzy

Lekcie sú svojim obsahom zamerané pre záujemcov o štúdium na hudobno-dramatickom konzervatóriu, Katedre tanečnej tvorby, Katedre hereckej tvorby a bábkoherectva (VŠMU). Obsahujú hodiny klasického tanca, ľudového tanca, jazzového tanca, techniky J. Limóna či M. Grahamovej, pantomímy. Ako aj základy hudobnej teórie a dejín tanca. /Individuálne aj skupinové lekcie/.

Rozvrh

2019/2020

Pondelok

18:00 – 19:00
Flamenco
R. Minová

19:00 – 20:00
Joga
V. Stasíková

Utorok

18:00 – 19:00
Seniorky
A. Cinzerová

19:00 – 20:30 
Joga
A. Vassa

Streda

Štvrtok

17:45 – 19:00
Jazz relax  
 

  

19:00 – 20:00
Joga
V. Stasíková

 

Piatok

Galéria

tanec.atelier.mudron@gmail.com
0905 374 523

Cesta do tanečného ateliéru

Trolejbus 203, 207,
zastávka Červený kríž, resp. Hotel Albrecht,
budova ZŠ Mudroňova 83,
vchod z ulice Na hrebienku.

Číslo účtu

Tanečný ateliér Mudroňova
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2917 8243
Konštantný symbol: 0308

Pri prevode príspevku uveďte, prosím,
za akú aktivitu prevod realizujete
/Pilates, Zumba, Kreatívny tanec, Prípravné kurzy/
Ďakujeme.

tanec.atelier.mudron@gmail.com
0905 374 523

 

Cesta do tanečného ateliéru

Trolejbus 203, 207,
zastávka Červený kríž, resp. Hotel Albrecht,
budova ZŠ Mudroňova 83,
vchod z ulice Na hrebienku.

 

Číslo účtu

Tanečný ateliér Mudroňova
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2917 8243
Konštantný symbol: 0308

Pri prevode príspevku uveďte, prosím,
za akú aktivitu prevod realizujete
/Pilates, Zumba, Kreatívny tanec, Prípravné kurzy/
Ďakujeme.